Technické zabezpečenie budov (TZB)

Viac o TZB


Naši klienti

Viac referencií Naši klienti

Tesco

Siemens

Apiagra

Belimo


Hapet, s.r.o.

Spoločnosť Hapet začala v roku 2005 realizovať zákazky v oblasti PRS, MaR a ASRTP (automatizované systémy riadenia technologických procesov)V súčasnosti vzniká možnosť rozšíriť naše aktivity nových domácich, resp. zahraničných investorov. Spoločnosť od samého začiatku zabezpečuje komplexné dodávky, pričom sortiment ponúkaných výrobkov neustále rozširujeme. Kompletnosťou našej ponuky šetríme Váš čas.
Spoločnosť HAPET, spol. s r.o. realizuje svoje komplexné služby o.i. pre najznámejšie priemyselné spoločnosti v SR, ako napr. Volkswagen, vodárenské spoločnosti, M+W zander Slovensko, Siemens, s.r.o. .....

Spokojnosť zákazníka s našimi službami je hlavným cieľom všetkých zamestnancov firmy.